Salgs- og garantibestemmelser

 


Priser
Denne prisliste erstatter tidligere prislister og kan ændres uden
varsel. Ordrer accepteres kun med forbehold for, at levering sker til
de gældende priser på leveringsdagen. Priserne er angivet i danske
kroner (DKK), eksklusiv moms og afgifter, montering eller andre
serviceomkostninger, medmindre andet er angivet.


Garantibetingelser
Hvert produkt i Trelleborgs sortiment garanteres at være fri for
fejl ved produktion og materiale i nedenstående periode. Hvis
Trelleborgs undersøgelse viser, at det leverede produkt er defekt
på en måde, som omfattes af denne garanti, erstatter Trelleborg
produkt med et nyt produkt, med hensyntagen til produktets slitage
og alder, under forudsætning af at dæk og slange ikke er ældre end
seks (6) år fra produktionsdato. For fælge og tvillinghjulsystemer
gælder, at produktet ikke må være ældre end to (2) år fra
produktionsdato eller indkøbsdato.
Udover det som foreskrives under ovennævnte punkt har Trelleborg
ikke noget ansvar for fejlbehæftede produkter. Trelleborg
kan således ikke pålægges at betale nogen godtgørelse eller
skadeserstatning til kunden, hverken for produktionsstop, tabt
fortjeneste, manglende indtjening eller for anden direkte eller
indirekte skade eller økonomisk tab eller følgeskader. Denne
begrænsning af Trelleborgs ansvar gælder ikke, hvis Trelleborg har
gjort sig skyldig i grov forsømmelse.
Kunden skal holde Trelleborg skadesløs, i den udstrækning
Trelleborg pålægges ansvar mod tredjemand for sådanne skader
eller tab, som Trelleborg ikke er ansvarlig for mod kunden ifølge
dette punkt.
Trelleborg er ikke ansvarlig for skader som det leverede produkt
forårsager på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer,
når produktet er i kundens besiddelse, på produkter fremstillet af
kunden eller på produkter i hvilke kundens produkter indgår, eller
for skade på fast ejendom eller løsøre som de nævnte produkter
forårsager på grund af Trelleborgs produkt.


Renter
Der opkræves renter (i øjeblikket 24% om året), hvis
betalingsbetingelserne på fakturaen ikke overholdes. Renten
debiteres fra forfaldsdagen, indtil betalingen er Trelleborg i hænde.


Leveringsbetingelser
Fragtfrit: Leverancer er kun gratis til Trelleborgs forhandlere eller
deres eget datterselskab. Ved leverancer under DKK 2.500,- netto
ekskl. moms debiteres kunden for et forsendelsesgebyr på DKK
250,-. Forsendelsesmetode: Leverancer foregår med billigste
regelmæssig jernbane- eller biltransport efter Trelleborgs valg. Hvis
hurtigere levering ønskes, betales fragten af kunden.


Returvarer
Ved returnering af produkter skal der anvendes en speciel
returblanket, som bestilles ved Trelleborg. Returvarer accepteres
kun, hvis de på forhånd er accepteret af Trelleborg. Ved
returnering forbeholder Trelleborg sig ret til at fradrage 10% af
produktets nettoværdi som kompensation for håndterings- og
faktureringsomkostninger.
Minimumsgebyr: DKK 25, - per dæk. Returforsendelse skal betales
af afsenderen.


Tekniske data
Oplysninger vedrørende belastning, tryk osv. er angivet i henhold til
STRO-normerne, og de skal følges af kunden for at garantien
gælder.


Miljøgebyr
Til alle priser tillægges det til enhver tid gældende miljøgebyr.
Gældende miljøgebyr pr. 1. marts 2017:
1 = 10 DKK/dæk
2 = 25 DKK/dæk
3 = 75 DKK/dæk
4 = 225 DKK/dæk