Myyntiehdot

 


Hinnasto
Tämä hinnasto korvaa kaikki aiemmat hinnastot, ja sitä voidaan
muuttaa ilman erityistä tiedonantoa. Tilauksia otetaan vain sillä
ehdolla, että toimitus tapahtuu toimituspäivänä voimassaolevilla
hinnoilla.
Hinnat on ilmoitettu euroissa (EUR) ilman ALV:a (arvonlisäveroa),
asennuskustannuksia tai muita palvelukustannuksia, ellei
tällaisista erityisesti mainita.


Takuuehdot
Kaikkien Trelleborgin valikoimassa olevien tuotteiden taataan
olevan virheettömiä valmistuksen ja materiaalien osalta alla
ilmoitetun ajanjakson puitteissa. Jos Trelleborgin suorittamassa
tarkastuksessa ilmenee, että toimitetussa tuotteessa on tämän
takuun piiriin kuuluvia virheitä, Trelleborg korvaa tuotteen uudella,
tuotteen kulumisen ja iän huomioiden, edellyttäen että renkaan ja
sisärenkaan valmistuspäivästä on kulunut korkeintaan kuusi (6)
vuotta.
Vanteissa ja levikepyöräjärjestelmissä korkeintaan kaksi (2) vuotta
valmistuspäivästä tai ostopäivästä.
Tässä kohdassa määrätyn vastuun lisäksi Trelleborgilla ei ole
minkäänlaista vastuuta virheellisistä tuotteista. Trelleborg ei siis ole
velvollinen maksamaan asiakkaalle korvausta tai vahingonkorvausta
tälle aiheutuneista kuluista, menetetystä tuotannosta, saamatta
jääneestä voitosta tai mistään muusta suorasta tai epäsuorasta
vahingosta, taloudellisesta vahingosta tai seurannaisvahingosta.
Tämä Trelleborgin vastuunrajoitus ei kuitenkaan ole voimassa
Trelleborgin syyllistyttyä törkeään laiminlyöntiin.
Asiakkaan on korvattava Trelleborgille aiheutuvat kulut, jos
Trelleborg asetetaan kolmannen osapuolen suhteen vastuuseen
vahingosta tai menetyksestä, josta Trelleborg ei tämän kohdan
mukaan ole vastuussa asiakkaaseen nähden.
Trelleborg ei vastaa vahingosta, jota toimitettu tuote aiheuttaa
kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, mikäli vahinko tapahtuu
tavaran ollessa asiakkaan hallussa, tai asiakkaan valmistamille
tuotteille tai sellaisille tuotteille, joiden osa asiakkaan tuote on,
eikä vahingosta kiinteälle omaisuudelle tai irtaimistolle, jota
mainitut tuotteet aiheuttavat Trelleborgin tuotteen takia.


Viivästyskorko
Viivästyskorkoa (24 % vuodessa) veloitetaan, ellei laskun
maksuehtoja noudateta. Korkoa veloitetaan eräpäivästä lukien
siihen saakka, kunnes Trelleborg on vastaanottanut maksun.


Toimitusehdot
Rahditta: Toimitus tapahtuu vapaasti vain Trelleborgin jälleenmyyjille
tai näiden kokonaan omistamalle haaraliikkeelle. Toimituksen arvon
ollessa alle 400 euroa netto, ilman ALV:a, vastaanottaja maksaa
rahdin.
Kuljetustapa: Toimitus tapahtuu halvimmalla säännöllisellä junatai
autokuljetuksella Trelleborgin valinnan mukaan. Jos halutaan
nopeampi kuljetustapa, asiakas maksaa tämän.
Vähimmäistilaus 27 euroa netto.


Palautukset
Tavaroiden palautuksessa täytyy käyttää erityistä
palautuskaavaketta, jonka saa Trelleborgilta. Palautukset
kelpuutetaan vain, jos Trelleborg on hyväksynyt ne etukäteen.
Trelleborg pidättää itsellään oikeuden vähentää tuotteen
nettoarvosta 10 prosenttia palautuksen yhteydessä korvauksena
käsittely- ja laskutuskuluista. Minimimaksu: 3 euroa rengasta
kohden. Lähettäjän tulee olla maksanut palautusrahti.


Tekniset tiedot
Tiedot kuormituksesta, ilmanpaineesta yms. ovat STROn
rengasnormien mukaiset ja takuun voimassaolo edellyttää, että
asiakas noudattaa näitä.