Salgsvilkår

 


Priser
Denne prislisten erstatter tidligere prisliste og kan endres uten
varsel.
Ordre aksepteres kun med forbehold om at leveranse skjer til
priser er gjeldende på leveringsdagen. Prisene angis i noerske
kroner (NOK) ekskl. mva. (merverdiavgift), monterings- eller andre
servicekostnader, hvis ikke annet angis.


Garantivilkår
Hvert produkt i Trelleborgs sortiment garanteres å være fritt for
defekter i produksjon og materialer i tidsperioden som er angitt
nedenfor. Hvis Trelleborgs undersøkelse viser at det leverte
produktet er defekt på en måte som dekkes av denne garantien,
erstatter Trelleborg produktet med et nytt produkt, med hensyn
til produktets slitasje og alder, under forutsetning av at dekk og
slange ikke er eldre enn seks (6) år fra produksjonsdato. For felg og
tvillingmontasje gjelder at produktet ikke må være eldre enn två (2)
fra produksjonsdato eller innkjøpsdato.
Utover det som foreskrives i dette punktet har ikke Trelleborg
noe ansvar for defekte produkter. Trelleborg er dermed ikke
pliktig til å gi noen erstatning til kunden, verken for kostnader,
produksjonsbortfall, uteblitt fortjeneste eller annen direkte eller
indirekte skade eller økonomisk tap eller følgeskader. Denne
begrensningen av Trelleborgs ansvar gjelder imidlertid ikke hvis
Trelleborg har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Kunden skal holde Trelleborg skadesløs i den grad Trelleborg
pålegges ansvar overfor tredjepart for slik skade eller tap som
Trelleborg ikke står ansvarlig for overfor kunden i henhold til dette
punktet.
Trelleborg står ikke ansvarlig for skader som det leverte produktet
forårsaker på fast eller løs eiendom hvis skaden inntreffer når
produktet er i kundens besittelse, på produkter fremstilt av kunden
eller på produkter der kundens produkter inngår, eller for skader
på fast eller løs eiendom som de nevnte produktene forårsaker på
grunn av Trelleborgs produkt.


Forsinkelsesrente
Forsinkelsesrente debiteres (f.t. med 24 % p.a.) hvis
betalingsvilkårene på fakturaen ikke følges. Renten debiteres fra
forfallsdatoen til betalingen er mottatt av Trelleborg.


Leveringsvilkår
Fraktfritt: Levering skjer fritt kun til Trelleborgs forhandlere eller
deres heleide filialer. Ved leveranser under NOK 3.000,- netto,
ekskl. mva., debiteres kunden en fraktkostnad.
Fraktmåte: Levering skjer med rimeligste regulære tog- eller
biltransport etter Trelleborgs valg. Hvis raskere leveringsmåte
ønskes, betales dette av kunden. Minste ordreverdi NOK 250,-
netto.


Returer
Ved returnering av produkter må det brukes en egen returblankett,
som fås av Trelleborg. Returer godkjennes bare hvis de er
forhåndsgodkjent av Trelleborg. Ved retur forbeholder Trelleborg seg
retten til å kreve 10% av nettoverdien av produktet i erstatning for
håndteringsog faktureringskostnader. Minimumsavgift: NOK 25,- per
dekk. Returfrakten skal være betalt av avsenderen.


Tekniske data
Opplysninger om belastning, lufttrykk, m.m. følger STRO-normene og
skal følges av kunden for at garantien skal gjelde.


Miljøgebyr
Trelleborg er tilknyttet et riksdekkende dekkgjenvinningssystem
og debiterer gjenvinningsavgift på fakturaen. For øyeblikket gjelder
følgende avgifter per dekk i de ulike gjenvinningskategoriene:
• Gjenvinningskategori 1 NOK 10,-
• Gjenvinningskategori 2 NOK 75,-
• Gjenvinningskategori 3 NOK 300,-
• Gjenvinningskategori 4 NOK 450,-
• Gjenvinningskategori 5 NOK 1.200,-
• Gjenvinningskategori 6 NOK 450,-
I prislisten er de ulike gjenvinningskategoriene angitt for hvert dekk.
Trelleborg tar forbehold om eventuelle avgiftsendringer.